خرید اینترنتی
بستن تبلیغات [X]
درباره فروشگاه

درباره فروشگاه

باعرض سلام وخوش آمدگویی ازشمادوستان عزیزکه پیج ماروانتخاب کردین وامیدداریم که اعتمادشماروپاسخ بدیم.

حدودیک سال دراینستاگرام با پیج filmserialtork درخدمت دوستان بودیم وخداروشکرکه تونستیم اعتمادبسیاری ازشماعزیزان

رودرهمین مدت بدست بیاریم ودوست نداریم که شماروازدست بدیم.

تاامروزبالاخره تصمیم به راه اندازی سایت فروشگاهی گرفتیم برای گستردگی کارمون ورضایت بیشترشماعزیزان.

سعی مااین نیست که به هرقیمتی چیزی روبفروش برسونیم.هدف مارضایت شماست.باورکنین دوست نداریم باراولی که به

سایتمون سرمیزنین بارآخرباشه!!!

دوستان عزیزبرای سفارش سریال ازقسمت درج سفارش پیج میتونین اقدام کنین.بررسی میشه وباهاتون تماس گرفته میشه.

تازمانی که یکم سایت راه بیفته وبتونیم اعتمادبیشتری جلب کنیم مراحل سفارش تادریات سریال به این ترتیب هست:

1-بامراجعه به سایتمون.یاپیج اینستا.یاباارسال ایمیل بامادرارتباط باشیدوسفارش دقیق خودتون همراه باادرس دقیق وکدپستی وبی

زحمت شماره تماستون(پیش مامحفوظه) روبرای ماارسال کنین.مابراتون پست میکنیم.ازرسیدپستی بهتون عکس میدیم که مطمین

شین براتون ارسال شده.بعدش هزینه روبرامون کارت به کارت میکنین(اینجاست که مابایدبه شمااعتمادکنیم چون میدونیم که خوب

وبدهمه جاهست!یه سری دوستان عزیزبعدازارسال بسته دیگه جواب مارونمیدن ومامیمونیم وضرر!امابازم ماترجیحمون اعتمادمتقابله

وامیدواریم که جواب بده)

.وبعدمنتظرمیمونین بسته میاد درب منزل!به همین راحتی!

خب دوستالی عزیزادرس سایتمون که http://www.movies.8n8.ir هستش که میدونین.

پیج اینستامون روبااسم filmserialtork جست وجوکنین.یابه این آدرس برین: http://instagram.com/filmserialtork

اینم ایمیلمون filmserialtork@yahoo.com

اینم شعارپیجمون:هرقیمت بالایی نشونه کیفیت نیست وهرقیمت پایینی هم نشونه بی کیفیتی نیست

دوستتون داریم.باماهراه بشین